سفارش تبلیغ
صبا

یاد

یادش به خیر

اون روزی که به خاطر برگه سفید متهم به عشق شدم

یادش به خیر

همون روز که قرار شد نفر اول باشم که کنفرانس میدم

تا شاید عشق از سرم بپره!

یادش  به خیر الکترونیک صنعتی و کنفرانس اون روز

یادش به خیر اون آدم همیشه نا راضی  و  راضیه خانم ، 

که آخرش هم مثل بقیه آدمای همیشه ناراضی به جایی نرسید

یادش به خیر  دانشگاه...

 کلمات کلیدی :

اینجا...

و اینجا دریا ، آبی ترین دلخوشی ست...

 کلمات کلیدی :